Miestelio apibrėžimas

JAV viešosios žemės tyrimo sistemos matavimo vienetas, reiškiantis žemės sklypą, kurį rytuose ir vakaruose riboja apytiksliai meridianai. 6 mylios (9,6 km) vienas nuo kito (tiksliai 6 mylios prie pietinės sienos), o šiaurėje ir pietuose – lygiagrečiomis 6 mylių atstumu viena nuo kitos, ir tai paprastai yra padalinta į 36 dalis. Miesteliai yra išdėstyti atsižvelgiant į pradinį pagrindinio dienovidinio ir bazinės linijos tašką ir paprastai numeruojami iš eilės į šiaurę ir į pietus nuo bazinės linijos (pvz., miestelis 14 į šiaurę reiškia miestelį 14 pakopoje į šiaurę nuo bazinės linijos). Terminas miestelis vartojamas kartu su atitinkamu diapazonu, norint nurodyti konkretaus miestelio koordinates, atsižvelgiant į pradinį tašką (pvz., miestelis 3 į pietus, diapazonas 4 į vakarus nurodo konkretų miestelį, kuris yra 3 miestelis į pietus nuo bazinės linijos ir 4-asis miestelis į vakarus nuo pagrindinio dienovidinio, kontroliuojančio tyrimus šioje srityje). Santrumpa. (kai nurodoma konkrečia vieta): T.

Nuoroda: AGI

Spustelėkite čia norėdami pamatyti šiame žodyne naudojamų nuorodų, autoritetų, šaltinių ir geografinių terminų sąrašą.